Информации

Комплексен објект за производство-пакување, складирање на фармацевтски производи и медицински потрошен материјал со лабараторија и административен деловен објект на лок. ул. Скупи, Злокуќани КП 176/3.