Информации

Регионален катастар на град Скопје, како главен изведувач е фирмата ДАБАР дооел, Скопје а како инвеститор се јавува “Светска банка“. Објектот е завршен 2008 г.