Информации

“Производна хала со магацин и канцеларии“ во Пинтија, Скопје. Инвеститор фирмата “Прототип“.