Информации

Изградена е Станицата за технички преглед на возила во населбата “Даме Груев”.