Информации

Објектот е изграден со 17 станови и 6 деловни простори.