Информации

Разни реконструкции и опремувања во комплексот при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”.