Информации

Спортско рекреативен центар со планинарски дом. Во населено место Кучково, Скопје.