Информации

Изграден е станбено-деловен објект на ул. “Никола Тесла” бр. 14, со 30 станбени единици, 5 деловни простори и 11 гаражи, со трафостаница и партерно уредување.