Информации

Станабено деловен објект 4.3 во Расадник, Кисела Вода, Скопје. И тоа со 96 станбени единици, 6 локали и 76 гаражи во две нивоа.