Информации

Станбено-деловни објекти 5.10 лам.1 која содржи 49 станбени единици, 12 деловни локали и 19 гаражи и лам.2 која содржи 63 станбени единици, 15 локали и 23 гаражи.