Информации

Се започнува со изградба на нов станбено-деловен објект бр. 5.14, на истиот локалитет. Објектот содржи 77 станбени единици, 20 деловни простори и 31 гаража.