Информации

Изградба на станбено-деловен објект на локалитетот “Расадник”, објект 5.12, со 70 станбени единици, 18 деловни простори и 28 гаражи.