Информации

Станбено – деловни објекти во нас. “Кисела вода” во Скопје, и до крај на 2004. година изградени се вкупно 5 објекти со 248 станбени единици, 46 деловни простори и 99 гаражи.