Деловен Објект Регионален Катастар

Инвеститор

Светска Банка

Локација

Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2007-2008

Регионален катастар на град Скопје, како главен изведувач е фирмата ДАБАР дооел, Скопје а како инвеститор се јавува “Светска банка“. Објектот е завршен 2008 г.

Деловен Објект Регионален Катастар
Деловен Објект Регионален Катастар
Деловен Објект Регионален Катастар
Деловен Објект Регионален Катастар