Доградба и Реконструкција Населба Влае

Инвеститор

Приватен

Локација

Населба Влае, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2003

Доградба и реконструкција на приватен станбен објект во населбата “Влае”.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае
Доградба и Реконструкција Населба Влае