Станбен Објект Кисела Вода 1

Инвеститор

Прототип

Локација

Кисела Вода 1, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2009-2010

Семејна куќа објект на ул. Народни Херои бр.5б и бр.7б во Кисела вода 1 во Скопје.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1
Станбен Објект Кисела Вода 1