Станбен Објект (Куќа) Чаир

Инвеститор

Приватна

Локација

Општина Чаир

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1997/98

Семејна куќа објект на ул. Народни Херои бр.5б и бр.7б во Кисела вода 1 во Скопје.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир
Станбен Објект (Куќа) Чаир