Станбено-деловен објект Карпош 2.2

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Општина Карпош

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2018

Станбено-деловниот објект се наоѓа на бул. Илинден бр.160, Општина Карпош, Скопје.

  • 132 станови
  • 13 деловни простории
  • 139 паркинг места
  • 55 подруми 

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2
Станбено-деловен објект Карпош 2.2