Станбено Деловен Објект Општина Центар

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Општина Центар

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1997/99

Објектот е изграден со 17 станови и 6 деловни простори.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар
Станбено Деловен Објект Општина Центар