Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.

Инвеститор

Гоива, Скопје

Локација

Пинтија, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2007-2010

Административно деловен објект на фирмата “Гоива“ во Пинтија.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.