Реконструкција и Опремување Правен Факултет

Инвеститор

Правен факултет

Локација

Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

1999

Разни реконструкции и опремувања во комплексот при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет
Реконструкција и Опремување Правен Факултет