Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.

Инвеститор

Гоива, Скопје

Локација

Пинтија, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2007-2010

Административно деловен објект на фирмата “Гоива“ во Пинтија.

Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.
Административно деловен објект “Гоива“ во Пинтија.