Станбен објект Аеродром 7.2

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Општина Аеродром

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2017

Станбено-деловниот објект се наоѓа на ул. Фрањо Клуз бр.7, Општина Аеродром, Скопје.

  • 195 станови: од 22m2 до 78m2
  • 14 деловни простории: од 31m2 до 57m2
  • 173 паркинзи: од 13m2 до 30m2 (сите се наоѓаат во внатрешноста на објектот)
  • 95 подруми: од 2m2 до 15m2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2
Станбен објект Аеродром 7.2