Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Расадник, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2006-2009

Станбено-деловни објекти 5.10 лам.1 која содржи 49 станбени единици, 12 деловни локали и 19 гаражи и лам.2 која содржи 63 станбени единици, 15 локали и 23 гаражи.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 3