Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Расадник, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2005/2006

Се започнува со изградба на нов станбено-деловен објект бр. 5.14, на истиот локалитет. Објектот содржи 77 станбени единици, 20 деловни простори и 31 гаража.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 4