Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Расадник, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2005

Изградба на нов станбено-деловен објект бр. 5.15 на локалитет во Расадник. Објектот содржи 77 станбени единици, 15 деловни простори, 22 гаражи и трафостаница.2006 год. се завршува станбено – деловниот објект на локалитетот “Расадник”, објект 5.15.

Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5
Станбено Деловен Објект Кисела Вода 5