Продажба на деловен простор со 80 м2

Деловен простор со 80 м2 на бул.Илинден бр.160, на приземје со источна ориентација.
Клуч на рака.