Станбено Деловен Објект Расадник

Инвеститор

ДАБАР дооел, Скопје

Локација

Кисела Вода, Расадник, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2004

Изградба на станбено-деловен објект на локалитетот “Расадник”, објект 5.12, со 70 станбени единици, 18 деловни простори и 28 гаражи.

Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник
Станбено Деловен Објект Расадник