Семејна куќа Влае 1

Инвеститор

Приватен

Локација

Влае, Скопје

Тип на објект

Деловни Објекти, Станбени Објекти

Година на изградба

2009

Семејна куќа на ул. Иван Цанкар бр.6 во Влае, Скопје.

Слободни станови

  • Стан број 83 со 75м2, влез 2

  • Стан број 81 со 77м2, влез 2

Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1
Семејна куќа Влае 1